Dirigent Mikael Wedar

Mikael Wedar utbildades vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, först på Instrumental- och ensemblelärarlinjen med inriktning körsång, sedan vid samma högskolas diplomutbildning i kördirigering. Sedan 2012 har han arbetat som kyrkomusiker i Farsta församling i Stockholm. Under åren 2003-2011 arbetade Mikael som musiklärare på Kungsholmens gymnasium/ Stockholms musikgymnasium. Han har arbetat som organist och kördirigent sedan 1995. 

Under sin karriär har Mikael arbetat med några av de främsta körerna, bland annat Eric Ericssons kammarkör och Radiokören. 2007 startade Mikael St Jacobs Ungdomskör som en del av Storstadsprojektet och har drivit kören sedan dess.